නිදහසේ ගීතය - Freedome

- නිදහසේ ගීතය

මම,
හොයපු නිදහස,
අතර ඇති
මදහස..
ගැන කියන
විට රහස..
බලන් !
හිර ගේ පහස..

නුවණ ඇති නුඹ,
නොබල කීම අද නුවන..
දෙස මෙමා හද තවන,
විට දිටිමි නුඹ තුටින..

නුබ !
එක්ක
කියපු කවි,
දන්නේ
මැක්කන්
වග..
නොදත් නුඹ,
බලා මා අසයි සුව ගැන විටක..
අයිති කර, හද පවන.. 

තේරුම ;-
මම ජීවිතයට හොයන්නේ නිදහසක්... ඒත් ඒ නිදහසම මට අද හිනා වෙනවා. මම ඒ ගැන රහසින් කියනකොට, නුඹට පෙනෙනවද මේ හිර ගෙදර මම විඳින පහස ගැන.. එය නීරස වග..
නුඹ ලු බුද්ධියෙන් පොහොසත්ම සත්වයා, නමුත් ඔබ කොහොමද ඔබගේ දෑසට මගේ ජීවිතය හසු නොකර සිටින්නේ.. මම ඒ ගැන හිතමින් මගේ හදවතේ වේදනාවන් තවමින් යටපත් කරනකොට මම දැක්කා නුඹ මාව හිර කරගෙන විඳින සතුටක් ගැන..
මම අහසත් එක්කයි මගේ කවි කිව්වේ.. මගේ ජීවිතය මම අහස දිහා බලාගෙන කිව්වා.. ඒවාගේ තේරුම් දැනගෙන උන්නේ මගේ ලේ බොන මැක්කන් විතරයි.. ඒ ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්නා නුඹ මගේ සුවය ගැන සොයා බලනවා. හරියට මගේ ජීවිතය අයිති නුඹට වගේ.. මගේ හුස්මත් ඔබම අයිති කරගෙන වගේ..

Share on Google Plus

About sameer sandaru

0 අදහස්:

Post a Comment

විශේෂ සටහන් - ඉහත ලිපිය සතුව සම්පූර්ණ වගකීම හා අයිතිය මා සතු වන අතර, මෙයින් කිසිදු තුන්වෙනි පාර්ශවයේ පුද්ගලයෙකුට ඍජුව හෝ වක්‍රව හෝ අනිසි ලෙස බලපෑම් කිරීමට අදහස් නොකලෙමි.
මෙම සටහන කිසියම් සමාජීය සාධකයක් ඔස්සේ සටහන් වන සත්‍ය සිදුවීම් ය.


පාඨක ඔබ විත -

මා නොදකින - මා නොසිතන, නමුදු ඔබ දකින කෝණයන් බොහෝ ඇත.. සියල්ල දැක්මට මා සතුව තුන්විණි ඇසක් නොමැත. ස්භාවයෙන් මා ඔබමෙන් මානවයෙක් වෙමි.
වැරදීම් පෙන්වීම හා විවේචනය අදහස් දැක්වීම පාඨක ඔබ සතුය. කාලය ඔබගේය.. කියවන්නා ඔබමය. අදහස ඔබගේය. එය තුලින් මා මනස තවත් උසස් ලෙස ගොඩ නැගෙනු ඇත.
ඔබේ අදහස ඇතත් නැතත් මා ඔබට ගෞරව කරමි..