෴ පාරමිතා ෴ --- දෙවන කොටස ---

වැඩසටහන් කිරීමට මා සතුව කිසිදු හැකියාවක් නොමැත. ස්භාවයෙන්ම මා හට වචන පමණක් හිමි විය. මවිසින් ඒවාට පිටස්තර ලෝකයෙන් පන්නරය ලබා ගතිමි. ම...
Read More

෴ පාරමිතා ෴ --- පළමු කොටස ---

  ජීවිතයේ මා විඳි වේදනාවන් අපමණ ය. ඒවායේ ඇරඹුම සටහන් කරන්නේ කොතැනක සිට දැයි දන්නවා නම් මා එහි මුදුන් මුල වුව උනා දමමි. එතරම් මා ...
Read More

අමතක නොවූ නුඹ

නුඹට අමතක ද මා ! නුඹ නිතර අසන විට, මා, සුසුම් ඉකි ගසා නැත ! කියා පිය ගතිමි දිලිහෙන්ට පෙර දෑස.. ! සදාකල් පියවෙලා, ගියා නම්.. සැපතයි කියා......
Read More

ආලෝකය තුළ තනියි.

පෙරදින මා සිටියේ අන්ධකාරයේ ය.. මා හැඟුම් මත, නුඹේ ඉකිය ඇසුණි.. නමුදු මා අන්ධකාරයෙන් එලිබට මිනිසෙක් මි.. නුඹේ හදගැස්ම, මගේ ...
Read More

නිදහසේ ගීතය - Freedome

- නිදහසේ ගීතය -  මම, හොයපු නිදහස, අතර ඇති මදහස.. ගැන කියන විට රහස.. බලන් ! හිර ගේ පහස.. නුවණ ඇති නුඹ, නොබල කීම අද නුවන.. ද...
Read More

මහින්ද රාජපක්ෂ සහ යහපාලනය

  Mahinda Rajapaksa නමැති මිනිසාගේ උත්තුංග හෘද සාක්‍ෂිය වෙත, නුඹ ගැන කවි ගොතා පළ කළ නොහැක. නුඹ ගැන කෙටියට කතා ගෙතිය නොහැක. ඉඳින් මා ...
Read More