ඉපනැල්ලක් මුමුණයිහුළු අත්ත අවුළුවා. . .
බලමි නිල් අහස දෙස,
වැහි ළිහිණි සරන හැටි,
සිතමි අතොරක් නැතිව !

මුල් මැරුණු ගොයමේ,
පණ අදින
- ඉපැනැලි දණ්ඩක්,
සිනාසී මගේ ලඟ
දැවටිලා ඩිංගක් !
කියයි කවි බැල්මකින්
නපුරු කම පෙන්වමින් !

කිමද දුදනන් අවුලවන්නේ කුසට අහරක් දුන් මෙමා !
මැරෙන හැටිවත් බලන් නැතිවද මෝහයට වී මේ සැමා
සබඳ අහපං අපිත් විරුවන් නුඹේ බඩ ගෙඩි පිරු පමා
හිතට කියපන්, තොපිට සරුනම් මැරෙනවා අපි හැම දමා !
Share on Google Plus

About sameer sandaru

1 අදහස්:

විශේෂ සටහන් - ඉහත ලිපිය සතුව සම්පූර්ණ වගකීම හා අයිතිය මා සතු වන අතර, මෙයින් කිසිදු තුන්වෙනි පාර්ශවයේ පුද්ගලයෙකුට ඍජුව හෝ වක්‍රව හෝ අනිසි ලෙස බලපෑම් කිරීමට අදහස් නොකලෙමි.
මෙම සටහන කිසියම් සමාජීය සාධකයක් ඔස්සේ සටහන් වන සත්‍ය සිදුවීම් ය.


පාඨක ඔබ විත -

මා නොදකින - මා නොසිතන, නමුදු ඔබ දකින කෝණයන් බොහෝ ඇත.. සියල්ල දැක්මට මා සතුව තුන්විණි ඇසක් නොමැත. ස්භාවයෙන් මා ඔබමෙන් මානවයෙක් වෙමි.
වැරදීම් පෙන්වීම හා විවේචනය අදහස් දැක්වීම පාඨක ඔබ සතුය. කාලය ඔබගේය.. කියවන්නා ඔබමය. අදහස ඔබගේය. එය තුලින් මා මනස තවත් උසස් ලෙස ගොඩ නැගෙනු ඇත.
ඔබේ අදහස ඇතත් නැතත් මා ඔබට ගෞරව කරමි..