ආදරයක අරුමය Wonder L o V e

                                 කිතුල් රෑනක් වගේ කොණ්ඩය උකුල තෙක් ඇත දික් වෙලා දෙතොල මදිටිය වගේ දිලිසී සිප ගන්නමැයි ඉඟි කළා සවන කිචි...
Read More

බල්ලන් මරා නම්බුව රැකගත් ආණ්ඩුව

ප්‍රාණය හදේ "ලබ් ඩබ්" හඬින් ගැහෙන්නේය. ඔබගේත් මගෙත් අප කාගේත් පොදු වුත්, අසමසම නිර්මාණය නම් මේ ලැබූ ජීවිතය වේ. මන්ද අපි සැ...
Read More

හිනැහෙන දෑස ( voice print )

  හිනැහෙනවා නුබ දෑස මදහස සලා..... මා ඉන්නේ නුබ මාගේ වේ දැයි සිතා.... නුබ මාගේ තුරුලටම ඒ දෝ කියා... මා නුබව අද සෙව්වා සිහිනෙන් පවා....
Read More

සුදු පුතා

අක්කාගේ සුදු පුතා සමඟ මං මහත්තයා                                       දරුවන් පතා දෙවොලෙහි මහ මිදුල මැද මෙරුවන් වගේ පෝලිම් කර බ...
Read More

O2 Blood Donation Camp

සහෘදයන් පිරිස අප වීරයන් දකින්නෙමු. අප වීරයන් යන මග යන්නෙමු. වීරයන්ගේ චරිතයන් අප ජීවිත වලට ආරුඩ කරගනිමින් පොර මානසිකත්වයක් මවා ගැනී...
Read More

ඒ දවස හෙටයි.. ආරාධනා... !

ලොව දියුණු සන්නිවේදන මාධ්‍යක් ලෙස සමාජ ජාල වේගයෙන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පවතී. ඒවා මගින් සමාජයට සිදුවන කෙනහිලිකම් හා පුද්ගලයන් අතර අන්‍යොන...
Read More