මියැදුණු මතකයන්

හිතට සහනයක් නැත. විටක සිනාසෙන විටක හඬන මා දෑස් පියා ගැනීමට බොහෝ වෙහෙසුනෙමි. නින්දක් පිළිබඳව කිසිදු තැකීමක් නොකර දෑස් කෑලි කපන අඳුරේ ඔ...
Read More

ආදරය ගැන නොකියූ තැන්

නුබේ දෑත අල්ලා තුරුලෙම රඳවා... නුබේ මුවග මගෙ උරපතු මුල සඟවා... නුබේ දෙතොල නළලත මත මා හිඳුවා.. නුබේ සුවඳ සැමවිට සිහිනෙන් පැතුවා....
Read More

රිදුන හිතට දුන් feeling

මම හැමදාම හිතුවේ අනුන්ගේ දුකක් තමන්ගේ කරගෙන අඬන්න. අනුන්ගේ දේවල් ඕනේ කුණු ගොඩක් මට ලොකු උණා. සමහර අවස්ථා වලදී, මම මගේ දේවල් දන් දුන...
Read More

ආදරෙයි මං ඔයාට - love u

පුර හඳ මඩල වට කොට ඝනදුර                             වැඩෙන ඝනදුර කෑලි කපමින් මේ රැය                                ගෙවෙන පාළුව ...
Read More