අවධානමට පෙර සූදානම් වෙන්න.

අ පි තවමත් පිතෘ මූලික සමාජයක හැම බරක්ම කරට අරගෙන ජීවිතය ඇදගෙන යන පිරිමි.. ඒ මහා කර තියාගෙන මේ අරගෙන යන ජීවන සටන බරයි කියලා දැනෙන වෙලාවට ...
Read More

මචං කොහොමද කෑම ?

එක්තරා රාජ්‍යයක් තිබිණි. එකී පාලන තන්ත්‍රය ගෙන ගියේ යම පල්ලන් විසිනි. ඉඳින් එයට යමපාලනය යැයි කියන්නට විණි. එහි මුදල් පාලනය කලේ කළු කඩ ම...
Read More

" මල්ලි කෑල්ලක් 2500යි "

ප්‍රසුතිකාගාරයේ සිට ආදාහනාගාරය දක්වා යන ගමන තුළ සමාජය නැමැති වධකාගාරය අපට හමු වේ. එය කිසිවෙකුට අත් හල හැකි ස්ථානයක් නොවේ. එහි විවිධ වූ සම...
Read More

අපි හැමෝමත් අවතැන්

උදව් කිරීම කලාවක් නම් එහි පිකාසෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව බව පැවසීම වරදක් නැතැයි සිතමි. පෙර දින දැඩි අව් රශ්මියට විස්සෝප වෙමින් අහස් කුස දෙස බල...
Read More